دبیرستان طوبی دوره اول

بر نامه آزمون های تستی اسفند ماه
برنامه غذایی بهمن ماه
تقویم اجرایی بهمن ماه سال تحصیلی 99-98
دفترچه فعالیت های تابستانی
شرایط ثبت نام

مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه طوبی - دوره اول دبیرستان

با تکیه بر قدرت لایزال الهی، مجتمع طوبی در سال 1372 در منطقه 12 آموزش و پرورش در دو مقطع دبیرستان دوره اول و دوم با بهره برداری از پیشرفته ترین امکانات آموزشی - رفاهی و مجرب ترین کادر مدیریت و آموزش،‌مطابق با استانداردهای آموزشی جهان و کشور عزیزمان ایران احداث شد تا از نوگلان باغ زندگی در یک روند آزموده و کامل، دانش پژوهانی توانا، خلاق، مبتکر، متعهد، مدیر و مسئولیت پذیر بسازیم که خود قادر به برنامه ریزی صحیح در جهت تکامل توانایی های خود باشند.

در سال تحصیلی 1383 مجموعه موفق به دریافت گواهی درجه یک مدارس شهر تهران گردید. آنچه طوبی را ماندگار کرده است این مشی همیشگی است که : توجه و تاکید خاص بر ادب و اخلاق و احترام متقابل با رویکرد شکوفایی شکوفایی علمی و ارتقای توانایی و...

ادامه ...
مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه طوبی - دوره اول دبیرستان

مقالات

سه گام در جهت دستیابی به بهترین برنامه ریزی درسی گاهی پیدا کردن وقت کافی برای مطالعه، سخت به نظر می رسد. از راه های مطمئن برای موفقیت در مطالعه...

بیشتر