نفرات برتر ازمون های میان نوبت اول

اسامی نفرات برتر دانش اموزان دوره اول در ازمون های میان نوبت اول

اسامی نفرات برتر ازمون های میان نوبت دانش اموزان پایه هفتم و هشتم و نهم 

گزارش تصویری