برگزاری ازمون های صحیفه سجادیه و نهج البلاغه

برگزاری ازمون های نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در تاریخ 9/19 

ازمون ها با موضوعات نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در تاریخ 9/19 برگزار گردید.

گزارش تصویری