برگزار ی ازمون سلامت روان و رفتار

ازمون انلاین سلامت روان و رفتار 

 

دانش اموزان برای شرکت در ازمون های سلامت روان و رفتار حداکثر تا تاریخ 30 اذر ماه مهلت دارند .