جشنواره یلدا

جشنواره یلدا با برپاکردن سفره های رنگین و زیبا برگزار شد.

هر زنگ تفریح اول با یک بازی هیجان انگیز جشنواره یلدای طوبی را با ثبت بهترین لحطات سپری میکنیم.

گزارش تصویری