همایش انتخاب رشته

برگزاری جلسات طرح درس و مطالعه دروس پایه دهم 

طی برگزاری همایش انتخاب رشته دانش اموزان با محتوای دروس پایه دهم اشنا شدند و طبق علاقه مندی خود تصمیم به انتخاب رشته میگیرند .

گزارش تصویری