جلسه اموزش خانواده

جلسه اموزش خانواده ویژه پدران گرامی

برگزاری جلسه اموزش خانواده ویژه پدران گرامی وارائه کارنامه امتحانات نوبت اول دانش اموزان به همراه برپایی نمایشگاه دست سازه های دانش اموزان عزیزمان