جلسه دانش افزایی

جلسه دانش افزایی با موضوع تربیت فرزند 

برگزاری جلسه دانش افزایی با موضوع تربیت فرزند ویژه پدران گرامی با حضور حجت الاسلام رضازاده