برترین های برنامه ریزی هفته دوم تابستان 98 پایه هفتم

اسامی دانش آموزان برتر برنامه ریزی هفته دوم تابستان 98 پایه هفتم به ترتیب ذیل می باشد: