برترین های برنامه ریزی هفته سوم تابستان 98 (پایه نهم)

برترین های برنامه ریزی هفته سوم تابستان 98 ، دختران گل پایه ی نهم به شرح ذیل می باشد: