برگزاری جشن اختتامیه حافظان وحی(پایه هفتم و هشتم)

 جشن اختتامیه حافظان وحی با حضور دختران پایه هفتم و هشتم طوبایی

گزارش تصویری