اينك بهار دانايي ...!

آغاز سال تحصيلي ٩٩-٩٨را خدمت همه دانش آموزان عزيز و سختكوش ، اولياي بزرگوار و همكاران گرانقدر و تلاشگر دبيرستان دخترانه طوبی تبريك عرض مي كنيم.

اميدواريم سالي پر خير و پر از موفقيت در پيش داشته باشيد.
#بهاردانايي #دبيرستان طوبي