جلسه معارفه دبیرستان دوره اول

آرامش پیشرفت و موفقیت دخترانمان تنها با همدلی و همیاری، بین والدین و اولیای گرامی امکان پذیر است.