اربعین حسینی میهمان قلب های پرمهر  دانش آموزان گل پایه نهم

گفته بودند که عاشق بشوی می میری

اولین تجربه ام بود...... چه می دانستم

برگزاری مراسم زیارت عاشورا به میزبانی عزیزان پایه نهم.

گزارش تصویری