روز بزرگداشت حافظ

و این بار 

دانش آموزان 

عرض ارادتشان 

و قصه خوانی کربلایشان را

با اشعار حافظ در هم آمیختند

و به بهانه ی روز حافظ 

غم ارباب را 

از میان غزل های او خوانند!

گزارش تصویری