بیست و دومین انتخابات شورای دانش آموزی مدارس کشور

انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان طوبی در روز چهارشنبه 98/8/1 برگزار گردید.

گزارش تصویری