مراسم عزاداری دهه آخر ماه صفر

برپایی مراسم روضه و عزاداری دهه آخر ماه صفر در روزهای پنج شنبه و شنبه و دوشنبه در نمازخانه ی دبیرستان طوبی برگزار می گردد.