اردوی درون مدرسه ای

برگزاری اردوی درون مدرسه ای هراه با سینما در نمای مدرسه به مناسبت روز دانش آموز

گزارش تصویری