اردوي تفريحي سورتمه و سافاری

اردوي تفريحي سورتمه و سافاری روز دوشنبه مورخ ٩٧/٨/١٤ همزمان با روز دانش آموز

اردوي سورتمه و سافاري و سينما سه بعدي و ماشين برقي  ، همزمان با روز دانش آموز

گزارش تصویری