دست سازه ها

برگزاری نمایشگاه دست سازه های کلاس کاروفناوری در دبیرستان طوبی

گزارش تصویری