تبریک بمناسبت دهه ی مبارک فجر

آمدی فجر آزادی ! که با آمدن تو، امام آمد

امامی که بر سر بیدادگران

خروش کلیم داشت و برجان امت دم مسیح

کلامش بوی وحی‏داشت و طعم شیرین آوای انبیا

 

دهه فجرمبارک

گزارش تصویری