برگزاری کلاس های روزانه دانش آموزان به صورت مستمر در فضای مجازی اسکایپ روم

برگزاری کلاس های روزانه دانش آموزان به صورت مستمر در فضای مجازی اسکایپ روم